Capítol La enseñanza y el aprendizaje de la terminología físico-química: magnitudes y símbolos
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol, els autors analitzen les dificultats en l’ús del lèxic especialitzat en l’ensenyament i l’aprenentatge de la física i la química, com ara l’evolució història del significat de determinats mots o els diferents significats que adquireix un terme al llarg del currículum escolar, entre d’altres. En aquest sentit, es presenten les recomanacions més importants donades per la International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) i la International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) sobre la nomenclatura de les magnituds fisicoquímiques i de les seves unitats, i es destaca la importància didàctica de tenir-les en compte a les aules. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Pretén donar a conèixer els aspectes més pràctics de la formació del professorat de Física i Química a través d’una sèrie de capítols que aborden des del coneixement didàctic del contingut, fins a les orientacions per al desenvolupament del pràcticum, tant a la fase d’observació com a la d’elaboració, experimentació i avaluació d’una seqüència d’ensenyament-aprenentatge. Per això es presenten: exemples de seqüències didàctiques i projectes curriculars de Física i Química especialment innovadors; una àmplia proposta de treballs pràctics en forma d’experiències o de petites investigacions, realitzats amb material usual als laboratoris i amb equips de sensors i de captació de dades; una anàlisi dels diferents tipus de simulacions informàtiques que poden utilitzar-se; les normes per a l’ús correcte de la terminologia fisicoquímica; i orientacions per a la tutorització dels treballs d’investigació a 4t d’educació secundària obligatòria i a batxillerat.

Llibre disponible per capítols
INDICE