Capítol La enseñanza y el aprendizaje de tecnología en la ESO y el bachillerato: presentación y análisis de buenas prácticas
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’analitza l’assignatura Tecnologia en relació amb altres àrees de coneixement científic, lingüístic i social, les seves relacions metodològiques i curriculars i la millor manera de col·laborar conjuntament en un centre escolar. Així mateix, es parla de la planificació i temporalització entre àrees i es descriu el centre educatiu com a dinamitzador de bones pràctiques docents. També s’inclouen activitats i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Es recullen diferents propostes que donen una visió innovadora de la tasca a l’aula en l’àmbit de l’àrea de Tecnologia; s’identifiquen problemes i es plantegen alternatives i solucions. Cada vegada més podem parlar d’un fenomen de coevolució entre el que és tecnològic i el que és social. Aquesta evolució conjunta estableix les pautes vers noves formes de conceptualitzar i dur a la pràctica el model educatiu. Amb aquest volum es pretén no només exemplificar la tasca docent a l’aula, sinó també servir de reactiu perquè, davant determinades dificultats, puguin descobrir-se noves possibilitats i activitats alternatives.

Llibre disponible per capítols
INDICE