Capítol La enseñanza yel aprendizaje de la ortografía
RESUM CAPíTOL

En l’ensenyament no tan sols hem de considerar la matèria que s’ensenya, sinó també el subjecte d’aquest aprenentatge, el nen, i això implica conèixer els mecanismes pels quals interioritza els coneixements i, en aquest cas, de quina manera entra en contacte amb els signes gràfics necessaris per comunicar-se per escrit i com va ajustant a poc a poc la seva escriptura al sistema gràfic de la seva llengua. Aquest capítol recull el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’escriptura i, concretament, de l’ortografia, tenint en compte la manera com aprenen els nens i la funció del docent en la seva tasca d’ensenyar.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Hem de reflexionar sobre com aprèn ortografia el nen, a través de quin mecanisme interioritza el codi gràfic de la llengua, o per què aquest es converteix en un escull difícil de superar. És necessari saber també quin lloc ocupa l'aprenentatge de l'ortografia en el conjunt de l'aprenentatge de la llengua escrita. Donar resposta a aquestes preguntes requereix una sèrie de recerques no concloses encara i que al nostre país estan encara en una etapa inicial.

Aquest llibre pretén ser una reflexió sobre l'ensenyament de l'ortografia basada en la nostra pràctica de mestres en diferents nivells i en les aportacions de la psicologia en el camp de l'aprenentatge i de l'estudi dels processos d'escriptura.

Llibre disponible per capítols
INDICE