Capítol La enseñanza-aprendizaje de los fenómenos atmosféricos y astronómicos
RESUM CAPíTOL

L’ensenyament de les ciències a l’educació primària té unes característiques pròpies, en la mesura que s’integren en l’àmbit del coneixement del mitjà, contribuint com una matèria més a la formació integral de l’alumnat de 6 a 12 anys. Així, ha d’ajudar la futura ciutadania a comportar-se de manera responsable en el seu entorn canviant. D’aquesta manera, serà imprescindible insistir en el seu coneixement, perquè conèixer i actuar serà un binomi inseparable en el transcurs de la vida. Aquest capítol preveu els fonaments i referents per ensenyar/aprendre ciències, així com el plantejament didàctic de les propostes d’ensenyament-aprenentatge que presentem per estudiar el cel atmosfèric i astronòmic.FORMATS DISPONIBLES
3.43 €
COL·LECIONS: Ciencias en primaria

Resum del llibre
Adreçat als tres cicles d'educació primària, aquest llibre aborda un tema clàssic amb una àmplia presència curricular, com l'estudi del cel, tenint en compte tant la seva perspectiva atmosfèrica com astronòmica, procurant tractar els problemes de sempre d'una manera «una mica» diferent, amb la intenció que resulti útil als professionals, als mestres ja veterans i també als estudiants de magisteri. Per això s'atén equilibradament la vessant pedagògica i científica, mirant de construir un discurs accessible que ajudi a acostar els fenòmens naturals a l'aula.

Llibre disponible per capítols
INDICE