Capítol La escolarización de minorías étnicas y de inmigrantes
RESUM CAPíTOL

El plantejament intercultural de l’educació valora la diversitat cultural com una oportunitat d’enriquiment mutu. En aquest capítol es parla d’això, i alhora presenta els desafiaments de la immigració i les minories ètniques en els centres i s’ofereixen propostes, marcs generals i orientacions per a una escola intercultural amb èxit. El capítol acaba amb un apartat d’activitats i fonts documentals i recursos.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’objectiu fonamental d’aquest llibre és desenvolupar en el professorat la mirada sociològica sobre els problemes educatius, de manera que aquesta pugui resultar-los útil en el seu treball docent. No es tracta, de cap manera, d’una mena d’introducció a la sociologia –ni tan sols a la sociologia de l’educació— per al professorat. Els vuit capítols que el componen aborden qüestions de rellevància substancial: la societat del coneixement, les relacions entre educació i feina, la participació de pares i mares en la gestió escolar, la vida a les aules, la posició del professorat a l’estructura social, els resultats escolars, el sexisme i l’escolarització d’immigrants i de les minories ètniques.

Llibre disponible per capítols
INDICE