Capítol La escolarización del niño enfermo
RESUM CAPíTOL

Una part important del nostre futur té la seva arrel en l'educació rebuda, així com en les experiències que hem tingut. Els alumnes que tenen una malaltia crònica poden posseir experiències traumàtiques a causa de la malaltia i una escolarització deficient per la irregularitat d'assistència al centre escolar. Des d'aquesta premissa, i tenint en compte el dret a l'educació que té tot nen, aquest capítol tracta sobre la importància de l'escola per al nen malalt, plantejant alguns dels aspectes que s'han de tenir en compte en l'escolarització de l'alumne que viu la seva infància amb problemes de salut (com el pot ajudar el mestre, la interrelació amb els companys de curs...). Així mateix, es parlarà de les escoles situades als hospitals per atendre els nens ingressats.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
El lector trobarà en aquest llibre informació sobre les malalties cròniques més comunes de la infantesa, els trastorns de l'alimentació, el càncer infantil, la mort d'un alumne i les escoles d'àmbit hospitalari, sobre què fer quan la malaltia irromp a l'escola de manera inesperada, així com suggeriments per a l'atenció educativa a aquests alumnes amb unes necessitats específiques. Adreçat als mestres i els educadors com a manual o llibre de consulta.

Llibre disponible per capítols
INDICE