Capítol La escuela de la infancia
RESUM CAPíTOL

Per entendre el que a dia d’avui significa l’educació infantil, en aquest capítol s’analitza l’evolució històrica que ha experimentat el concepte d’infància i, en conseqüència, les diferents institucions a les quals la societat n’ha encarregat l’atenció, així com l’evolució dels seus professionals, fins a arribar a la realitat escolar actual, en què l’escola ha de ser de qualitat i el professional competent. També veurem la importància de l’equip educatiu, en què educadors i educadores s’han de coordinar i han de saber superar les dificultats de la feina amb les seves actituds.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
Aquest llibre explica com adoptar un plantejament educatiu basat en una organització i una metodologia que tinguin en compte la pràctica quotidiana i el compromís de tots els agents implicats en l’educació dels nens i les nenes de 0 a 6 anys. En les seves pagines aborda aspectes fonamentals per a la planificació docent i proposa un sistema d’intervenció global en el qual es puguin trobar i reconèixer aquesta agents. No presenta propostes tancades i d’aplicació immediata, sinó idees i suggeriments concrets relacionats amb plantejaments educatius i criteris metodològics i organitzatius basats en la solvència i l’experiència professional de les autores i els autors. Amb Planificar la etapa 0-6. Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana intentem afavorir la reflexió sobre com afrontar el repte que representa la tasca educativa en la seva dimensió més àmplia. Entenem que els nens i les nenes han de ser els artífexs del seu aprenentatge a partir dels contextos de la vida quotidiana en què participin juntament amb els i les professionals de l’educació, els seus coetanis, les seves pròpies famílies i altres adults amb qui es relacionen.

Llibre disponible per capítols
INDICE