Capítol La escuela: espacio alfabetizador
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenten una sèrie d'alternatives que contribueixen a fer de la institució escolar un espai autènticament alfabetizador. Són opcions que permeten aprofitar els espais i racons de l'escola per potenciar la lectura i l'escriptura, l'intercanvi i l'enriquiment recíproc. Si bé no són necessaris recursos ni llocs especials, sí que requereix de docents entusiastes i compromesos que busquin promoure la interacció dels alumnes i les alumnes, dels mestres i les mestres i dels familiars amb els textos de la vida social.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Quin tipus de processos didàctics s’han de dur a terme a l’aula per promoure l’ús de la lectura i de l’escriptura dels estudiants? Com generar situacions que afavoreixin la reflexió sobre el que es llegeix i s’escriu? Quin paper té l’intercanvi entre els estudiants? I el rol del docent? Amb quins textos s’ha de treballar a l’aula? Aquest llibre proposa algunes alternatives que responguin a aquest tipus d’inquietuds docents.

Per altra banda, és freqüent que es consideri que algunes premisses i alguns criteris bàsics de la didàctica de la lectura i l’escriptura tenen vigència, exclusiva o particularment, a l’inici de l’escolaritat. Aquí s’han seleccionat, a més a més d’educació infantil, experiències en diferents cicles de primària, secundària, treballs amb grups d’integració i nens amb necessitats educatives especials. El propòsit és verificar que aquestes premisses són vàlides al llarg de tota l’escolaritat i a les seves diferents modalitats i característiques.


Llibre disponible per capítols
INDICE