Capítol La escuela Folch i Torres
RESUM CAPíTOL

L’escola Folch i Torres és una escola pública situada a Esplugues de Llobregat (Barcelona), una escola que atén la diversitat des d’una perspectiva inclusiva. La col·laboració i l’assessorament psicopedagògic de l’autora amb l’escola durant diversos anys i, concretament, durant el curs 2004-2005, ha possibilitat la síntesi, l’anàlisi i la revisió del model d’atenció a la diversitat que ofereix al seu alumnat. Aquest capítol, concretament, presenta la situació i el context en què es troba l’escola, els recursos humans, els trets d’identitat, les metodologies que utilitza i l’estructura, organització i funcions dels diferents estaments que la conformen.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

El tema central d’aquest llibre és l’atenció a la diversitat i als alumnes amb més barreres per a l’aprenentatge i la participació i, alhora, l’organització i el funcionament del centre en relació amb aquests aspectes. En aquest sentit, el llibre és una bona pràctica que recull l’experiència d’una escola concreta, que ens mostra com des d’una perspectiva inclusiva s’atenen les necessitats educatives de l’alumnat en el marc de l’aula ordinària i dins del grup de referència. Es tracta d’un camí que incideix en els processos de millora del centre, que es recolza en canvis culturals i organitzatius, i que perfectament pot servir de model, ja que permet ritmes i intensitats diferents segons les característiques i el tarannà de cada centre.


Llibre disponible per capítols
INDICE