Capítol La escuela Folch i Torres
RESUM CAPíTOL

L’escola Folch i Torres és una escola pública situada a Esplugues de Llobregat (Barcelona), una escola que atén la diversitat des d’una perspectiva inclusiva. La col·laboració i l’assessorament psicopedagògic de l’autora amb l’escola durant diversos anys i, concretament, durant el curs 2004-2005, ha possibilitat la síntesi, l’anàlisi i la revisió del model d’atenció a la diversitat que ofereix al seu alumnat. Aquest capítol, concretament, presenta la situació i el context en què es troba l’escola, els recursos humans, els trets d’identitat, les metodologies que utilitza i l’estructura, organització i funcions dels diferents estaments que la conformen.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
A partir de la perspectiva sistèmica de la comunicació i les relacions, destaca i posa en relleu els aspectes emocionals, afectius i relacionals –sovint poc reconeguts– que influeixen, condicionen i en certs casos interfereixen en la millora i el canvi de l’alumne i de l’acció educativa. La perspectiva sistèmica, per la qual opta, assegura poder analitzar el centre globalment, tot dirigint la mirada tant a l’escola (institució), com a l’aula (lloc on es desenvolupen els processos d’ensenyament i aprenentatge), i als alumnes (en especial, aquells amb més dificultats). En conseqüència, s’indaga en el que pensen els mestres, els especialistes, l’equip directiu, els pares i els professionals externs al centre. Les seves veus, els seus dubtes i comentaris aporten autenticitat a aquest relat. En conjunt, l’obra aporta criteris, orientacions i un ventall molt ampli d’instruments (guions, qüestionaris, etc.) que d’una manera singular, valenta, innovadora i suggeridora aposta per la construcció d’escoles més compromeses a oferir a tot l’alumnat oportunitats per aprendre i desenvolupar-se com a persones.

Llibre disponible per capítols
INDICE