Capítol La estadística y la probabilidad de 6 a 12 años
RESUM CAPíTOL

L’estadística i la probabilitat és un dels 5 blocs de contingut matemàtic considerats a la major part dels currículums de matemàtiques d’educació primària. Aquest capítol pretén oferir algunes ajudes senzilles perquè el professorat disposi d’un ventall ampli de coneixements (disciplinaris i didàctics) i avanci en l’ensenyament eficaç de continguts d’estadística i probabilitat. Així doncs, es descriuen, en primer lloc, els coneixements matemàtics més importants; en segon lloc, es presenta una proposta de distribució dels continguts per edats o nivells, i, finalment, el capítol es tanca amb un itinerari didàctic d’ensenyament, en el qual es concreta una àmplia varietat d’estratègies i recursos per treballar els diferents continguts matemàtics d’estadística i probabilitat.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Es focalitza en quines matemàtiques ensenyar a educació primària i com ensenyar-les. Els primers capítols expliquen què és la competència matemàtica i com desenvolupar-la a través d'una planificació i gestió d'activitats ajustades a les necessitats reals per aprendre matemàtiques.

Els capítols centrals aborden els blocs de contingut: numeració i càlcul, àlgebra primerenca, geometria, mesura, estadística i probabilitat. Cada capítol inclou els coneixements més importants, una seqüenciació de continguts per nivells i itineraris didàctics d'ensenyament en els quals es descriuen una gran varietat de recursos organitzats en tres nivells: 1) contextos informals (situacions reals, materials manipulatius i jocs); 2) contextos intermedis (recursos literaris i tecnològics, com applets, robots educatius programables, etc.); 3) contextos formals: recursos gràfics, per avançar cap a la formalització del coneixement matemàtic. L'últim capítol ofereix orientacions i recursos específics per a l'avaluació de la competència matemàtica.

  

   


Llibre disponible per capítols
INDICE