Capítol La etapa de educación infantil
RESUM CAPíTOL

Algunes famílies requereixen l’ajuda de professionals per poder tenir cura del seu fill o filla durant algunes hores del dia pocs mesos després del seu naixement. Per aquest motiu, històricament han aparegut escoles o institucions que s’encarreguen de cuidar els més petits. Aquest capítol aborda els aspectes curriculars de l’etapa d’educació infantil, tenint en compte les característiques generals d’aquesta etapa, els objectius, les àrees curriculars i principals blocs de contingut i els cicles que conformen l’etapa d’educació infantil.  FORMATS DISPONIBLES
5.99 €