Capítol La evaluación de aprendizajes en la escuela inclusiva: dilemas acerca de cómo evaluar al alumnado más vulnerable
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol ens proporciona una detinguda reflexió sobre el paper de l'avaluació, també en l'àmbit del suport educatiu. S'hi revisen tres funcions de l'avaluació, des d'un marc inclusiu, reflexionant sobre la necessitat que l'avaluació inclusiva estigui al servei d'una presa de decisions que ajudi a assegurar l'aprenentatge de qualitat de l'alumnat. L'avaluació ha de transformar-se en una eina que ajudi l'alumnat, especialment el més vulnerable, a prendre consciència del seu propi procés d'aprenentatge i, al seu torn, li permeti desenvolupar un sentit d'autoeficàcia òptim tant cap a l'aprenentatge com cap al procés que el porta a aconseguir-lo. El capítol posa especial atenció en els fonaments de l'educació inclusiva; reflexiona sobre ells i proposa una avaluació: coherent, processual, criterial, viable, formativa, col·laborativa i distribuïda.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aconseguir una escola inclusiva requereix necessàriament pensar amb rigor com es proporciona el suport als seus estudiants. Un suport que s’ha d’entendre com una part intrínseca del funcionament de l’escola i que va en benefici de tots i totes les estudiants. Per això és imprescindible que tots els agents implicats amb l’escola tinguin plena consciencia del paper del suport educatiu, de la seva finalitat i de les maneres de proporcionar-lo. Per aquest motiu, el text combina el rigor teòric en l’anàlisi de les formes de suport amb la seva plasmació en la pràctica quotidiana de les escoles, emprant nombrosos exemples reals.


Llibre disponible per capítols
INDICE