Capítol La evaluación de la actividad docente: quién decide la agenda de la universidad
RESUM CAPíTOL

L’avaluació de l’activitat docent i els sistemes de garantia de la qualitat són els temes principals que es tracten en aquest capítol, el qual pretén indagar per què s’ha adoptat al nostre país un enfocament concret de la qualitat i l’avaluació, quins interessos personals, polítics o industrials tenen els que l’implanten i amb quins valors i teories de les ciències socials es relacionen. En definitiva, conèixer el paper que s’atribueix als diferents agents que intervenen en l’avaluació de l’activitat docent i el sentit que té un canvi de rumb necessari.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Hi ha pocs llibres que s'ocupin d'abordar les deficiències i desxifrar el sentit o el significat de les propostes actuals «reformistes» suggerides a l'empara del «procés de Bolònia». Per això, els autors han considerat necessari analitzar l'envergadura de la realitat que es diu voler canviar enfront de la simplificació i la ingenuïtat de les pràctiques reformades: abordant, doncs, els processos d'elaboració dels plans d'estudi, la implantació dels sistemes d'avaluació de la qualitat i acreditació, les propostes de formació del professorat i els seus projectes d'investigació. Els que escriuen en els diferents capítols exposen el resultat de les seves investigacions sobre aquesta reforma que ha implantat a la universitat un llenguatge d'ortodòxies inapropiades i "doctrines" difoses reiteradament, que constitueixen tot un sistema pràctic d'intervenció.

Llibre disponible per capítols
INDICE