Capítol La evaluación de la competencia matemática de 6 a 12 años
RESUM CAPíTOL

Per dur a terme un ensenyament eficaç de les matemàtiques a partir d’un enfocament competencial hem de treballar, en primer lloc, els continguts matemàtics a través dels processos matemàtics i, en segon lloc, considerar diversos contextos d’ensenyament que vagin del que és concret al que és abstracte. Davant aquest escenari, i tenint en compte el paper fonamental que té l’avaluació en tot procés d’ensenyament-aprenentatge, sorgeix la pregunta de com s’ha d’avaluar la competència matemàtica. Amb el propòsit de mirar d’aportar algunes respostes, aquest capítol presenta un decàleg amb 10 idees clau sobre l’avaluació competencial de les matemàtiques, en el qual es descriuen diverses estratègies didàctiques i s’aporten uns quants recursos per a l’aula, amb la finalitat d’avaluar el grau de riquesa competencial de les activitats matemàtiques, la pràctica del professorat i el nivell d’adquisició dels alumnes.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Es focalitza en quines matemàtiques ensenyar a educació primària i com ensenyar-les. Els primers capítols expliquen què és la competència matemàtica i com desenvolupar-la a través d'una planificació i gestió d'activitats ajustades a les necessitats reals per aprendre matemàtiques.

Els capítols centrals aborden els blocs de contingut: numeració i càlcul, àlgebra primerenca, geometria, mesura, estadística i probabilitat. Cada capítol inclou els coneixements més importants, una seqüenciació de continguts per nivells i itineraris didàctics d'ensenyament en els quals es descriuen una gran varietat de recursos organitzats en tres nivells: 1) contextos informals (situacions reals, materials manipulatius i jocs); 2) contextos intermedis (recursos literaris i tecnològics, com applets, robots educatius programables, etc.); 3) contextos formals: recursos gràfics, per avançar cap a la formalització del coneixement matemàtic. L'últim capítol ofereix orientacions i recursos específics per a l'avaluació de la competència matemàtica.

  

   


Llibre disponible per capítols
INDICE