Capítol La evaluación de los aprendizajes en la educación secundaria
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol gira entorn de l’avaluació des de la seva essència —els seus objectius i la relació amb l’aprenentatge i l’ensenyament— fins a les seves característiques principals. Així mateix, es parla del paper del professorat i l’alumnat en l’avaluació, i es presenten i analitzen els conceptes de resultats d’aprenentatge, titulació i acreditació. El capítol acaba amb un apartat d’activitats i fonts documentals i recursos.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aquest volum tracta dels processos d’aprenentatge que tenen lloc a les institucions i a les aules d’educació secundària, i la seva finalitat és servir de suport a l’adquisició i el desenvolupament de les competències associades al coneixement dels aprenents i dels processos d’aprenentatge, així com facilitar la utilització d’aquests coneixements per planificar i dur a terme un ensenyament afavoreixi l’aprenentatge. De la mateixa manera que succeeix amb els altres tres volums de caràcter general, els temes i les qüestions dels que s’ocupa no estan associats de manera exclusiva o prioritària a una especialitat concreta, sinó que estan presents a totes elles, i per a totes elles han de ser de gran utilitat i rellevància.


Llibre disponible per capítols
INDICE