Capítol La evaluación del aprendizaje cooperativo en la universidad: una tarea pendiente
RESUM CAPíTOL

L’objectiu del capítol és doble: d’una banda, presentar alguns elements vinculats a l’avaluació en contextos d’aprenentatge cooperatiu, i, de l’altra, assenyalar les implicacions en la pràctica educativa universitària. La recerca sobre l’avaluació ha posat de manifest els diferents aspectes que constitueixen el nucli sobre el qual es prenen decisions vinculades a l’avaluació: la funció de l’avaluació, més pedagògica o social; els moments en els quals es dona, a l’inici, durant o al final del procés d’ensenyament i aprenentatge; l’objectiu que compleix, diagnòstic, regulador o acreditatiu, entre d’altres. En aquest capítol, ens centrarem en un dels aspectes més prioritaris quan parlem de l’avaluació en contextos d’aprenentatge cooperatiu universitari: els focus de l’avaluació, és a dir, quines dimensions podem avaluar de la cooperació. Es pot diferenciar entre l’avaluació dels continguts apresos de manera cooperativa; l’avaluació de les activitats realitzades de manera cooperativa; l’avaluació de l’estructura cooperativa (estructura de participació i estructura de tasca); i, finalment, l’avaluació de la competència d’aprendre a cooperar.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La utilització de la metodologia d'aprenentatge cooperatiu a l'aula universitària ha estat i és objecte de reflexió constant per part del professorat universitari. Ha arribat el moment de promoure la participació i el gaudi de l'aprenentatge cooperatiu a les aules universitàries, si volem crear espais vivencials impregnats d'aprenentatge i creativitat. Per a això és imprescindible preparar el professorat perquè contextualitzi tant els problemes com les possibles solucions de la intervenció educativa d'ensenyament i aprenentatge.

En aquest llibre es presenta una mostra significativa de diferents estudis sobre l'aprenentatge cooperatiu des de diverses universitats.


Llibre disponible per capítols
INDICE