Capítol La evaluación del aprendizaje en el currículum escolar: Una perspectiva constructivista
RESUM CAPíTOL

A través d’una proposta de delimitació de l’espai del problema s’inicia aquest capítol referent a l’avaluació de l’aprenentatge escolar des de la concepció constructivista. En aquest sentit, es presenten algunes directrius susceptibles de guiar i orientar les pràctiques avaluatives, així com l’anàlisi de les funcions que exerceixen els elements d’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes en el procés d’elaboració i concreció del currículum escolar. Es presenta, així, un referent psicopedagògic i curricular emmarcat en un procés de reforma educativa en què la societat està immersa actualment.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €