Capítol La evaluación del trabajo fin de grado
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol mira de fer un recorregut pels elements fonamentals que actualment conformen l’avaluació del treball de final de grau (TFG), centrant-se a analitzar els diferents elements que componen l’avaluació del TFG i els diferents agents que estan involucrats en aquest procés, com ara l’alumnat, el professorat que tutoritza els TFG, el professorat avaluador que conforma el tribunal i el contingut objecte de l’avaluació.El capítol es tanca recordant algunes de les idees més destacables apuntades al llarg del text i proposant un seguit d’activitats amb què el lector pot reforçar el que s’ha après.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre pretén proporcionar, a manera de guia, una ajuda que faciliti a l’alumnat el procés d’elaboració i presentació del treball fi de grau (TFG). Amb ella s’intenta aportar orientacions encaminades a clarificar els aspectes fonamentals que ha de considerar tot TFG. Té un caràcter informatiu, formatiu i orientatiu, tant per a l’alumnat com per al professorat que desenvolupa les funcions de tutorització.


Llibre disponible per capítols
INDICE