Capítol La evaluación en Filosofía: procesos de aprendizaje y de enseñanza, estrategias y técnicas de evaluación
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol exposa, de manera genèrica, el tema de l’avaluació en filosofia: els processos d’aprenentatge i d’ensenyament, les estratègies i les tècniques d’avaluació. S’analitza el significat de l’avaluació, les variables internes i externes i el grau de complexitat que aquest procés comporta, i es conclou que els procediments d’avaluació en filosofia s’han de servir d’un ampli repertori de proves per aplicar en funció del que en cada moment determinat es vulgui avaluar. Finalment, es comenta l’avaluació de les competències bàsiques i es critica el fet que la Llei orgànica d’educació (LOE) no prevegi la competència d’aprendre a pensar, bàsica per a la formació filosòfica de l’alumnat.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Llibre que es planteja qüestions de caràcter genèric al voltant de les relacions entre Filosofia i Didàctica, la funció docent del professorat de Filosofia a l'educació secundària i l'avaluació de les matèries filosòfiques. Posteriorment, a partir d'un determinat posicionament didàctic, s'ofereixen tota una sèrie de metodologies, activitats, referències bibliogràfiques, fonts i recursos didàctics adreçats a l'ensenyament d'aquestes matèries filosòfiques.

Llibre disponible per capítols
INDICE