Capítol La evaluación
RESUM CAPíTOL

Habitualment, quan es parla d’avaluació es pensa en els resultats obtinguts pels alumnes. Així i tot, els canvis i les reformes educatives que hi ha hagut els darrers anys han promogut noves formes d’entendre l’avaluació que no es limiten a la valoració dels resultats que assoleixen els alumnes. Què s’ha d’avaluar, a qui, com o com cal comunicar la informació que s’obté de l’avaluació són algunes qüestions a què aquest capítol mira de respondre.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €