Capítol La evaluación impregna todo el proceso de aprendizaje de un proyecto interdisciplinario
RESUM CAPíTOL

L’avaluació comprèn tot el procés d’aprenentatge de manera continuada i dinàmica. Esdevé el marc on es pot encaixar el projecte interdisciplinari de manera que impregni tot el procés d’aprenentatge. Aquest panorama fa possible un ambient avaluatiu en què cada participant es pot trobar còmode i motivat per avançar en els aprenentatges.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Tracta de manera rigorosa el tema dels projectes de treball entesos com una metodologia globalitzadora que integra els aprenentatges escolars a l’entorn real de l’alumnat i del professorat. Alhora es donen pistes per entendre com aquesta manera de fer fomenta la responsabilitat dels estudiants en la mesura que els implica, al mateix temps que els compromet, amb els seus aprenentatges a través de diferents procediments d’indagació, experimentació i gestió dels errors com a eixos de reflexió i avenç.

Llibre disponible per capítols
INDICE