Capítol La evaluación inicial
RESUM CAPíTOL

El procés d’aprenentatge de l’alumnat parteix necessàriament de les seves concepcions prèvies, dels seus hàbits i actituds davant l’estudi. Per això és imprescindible fer algun tipus d’avaluació inicial que proporcioni informació al professorat sobre quin és el punt de partida dels seus estudiants. Aquest capítol se centra en les característiques que ha de reunir l’avaluació inicial, així com en els instruments que es poden fer servir durant la seva realització i la manera en què s’ha de presentar a l’alumnat el tema d’estudi i els objectius que es pretenen aconseguir.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
L'avaluació pot servir, per sobre de tot, per acreditar i segregar, o bé per ajudar a l'alumnat a aprendre i a ser cada vegada més autònom. Aquest llibre se situa en la segona perspectiva, sens dubte difícil, però també molt suggestiva i gratificant, tant per a l'alumnat com per al professorat de secundària.

A les seves pàgines es combinen elements per a una reflexió de fons sobre l'avaluació, amb la proposta d'instruments aplicats a les aules de secundària, així com recursos per a l'avaluació d'alguns aspectes de l'ensenyament per part de l'equip docent.

Llibre disponible per capítols
INDICE