Capítol La evaluación psicopedagógica
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol pretén plantejar un marc de referència per a l’avaluació psicopedagògica i fer una proposta de procediments i estratègies. Es fonamenta en el treball compartit dels autors en processos de reflexió i sistematització sobre les pràctiques en l’àmbit de l’avaluació. Un cop descrit el concepte i la finalitat de l’avaluació psicopedagògica, es mostra el procediment normatiu per a l’avaluació psicopedagògica com a instrument per prendre decisions i millorar la resposta educativa.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
S’avalua per assessorar, S’assessora a partir de l’avaluació. S’avalua i s’assessora com la principal manera d’intervenir en l’alumne, en el centre i en el sistema educatiu. La evaluación psicopedagógica és un manual de consulta que ofereix una gamma de situacions específiques d’avaluació molt àmplies. La primera part del llibre emmarca els aspectes conceptuals de l’avaluació. La demanda sol ser el punt de partida que posa en marxa el procés d’intervenció psicopedagògica. La segona part està dedicada a les característiques de l’avaluació psicopedagògica en les diferents necessitats educatives que generen demanda d’avaluació a les escoles: el llenguatge escrit, les matemàtiques, la comunicació; ....

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte
II Parte