Capítol La evaluación psicopedagógica del alumnado con un entorno socialmente desfavorecido
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol es basa en la reflexió efectuada per les treballadores socials dels equips d’assessorament psicopedagògic i parla específicament de l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socials o culturals desafavorides. Al final del capítol es mostra un protocol de recollida d’informació dels aspectes i indicadors familiars, sanitaris, econòmics, culturals, socials i educatius de l’alumnat que permeten diagnosticar una situació social o cultural desafavorida.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
S’avalua per assessorar, S’assessora a partir de l’avaluació. S’avalua i s’assessora com la principal manera d’intervenir en l’alumne, en el centre i en el sistema educatiu. La evaluación psicopedagógica és un manual de consulta que ofereix una gamma de situacions específiques d’avaluació molt àmplies. La primera part del llibre emmarca els aspectes conceptuals de l’avaluació. La demanda sol ser el punt de partida que posa en marxa el procés d’intervenció psicopedagògica. La segona part està dedicada a les característiques de l’avaluació psicopedagògica en les diferents necessitats educatives que generen demanda d’avaluació a les escoles: el llenguatge escrit, les matemàtiques, la comunicació; ....

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte
II Parte