Capítol La evaluación sumativa
RESUM CAPíTOL

Al final d’un procés d’ensenyament-aprenentatge (en acabar un tema, una unitat didàctica o al final d’un trimestre) l’avaluació permet fer balanç sobre el progrés en l’aprenentatge de cada alumne o alumna, i sobre el del grup en el seu conjunt; però, alhora, aquesta avaluació ha de permetre a l’alumnat concloure el seu procés d’aprenentatge; no és una cosa independent i amb finalitats únicament acreditatives. Aquest capítol se centra en les característiques que ha de reunir l’avaluació sumativa, els instruments per a la recollida d’informació i com cal considerar la promoció de l’alumnat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
L'avaluació pot servir, per sobre de tot, per acreditar i segregar, o bé per ajudar a l'alumnat a aprendre i a ser cada vegada més autònom. Aquest llibre se situa en la segona perspectiva, sens dubte difícil, però també molt suggestiva i gratificant, tant per a l'alumnat com per al professorat de secundària.

A les seves pàgines es combinen elements per a una reflexió de fons sobre l'avaluació, amb la proposta d'instruments aplicats a les aules de secundària, així com recursos per a l'avaluació d'alguns aspectes de l'ensenyament per part de l'equip docent.

Llibre disponible per capítols
INDICE