Capítol La evaluación y la observación
RESUM CAPíTOL

Tota acció educativa ha de ser avaluada. L’avaluació, com el mateix ensenyament, requereix decisions compartides i acords en el sí de l’equip educatiu. Aquest capítol aporta una visió global i crítica dels aspectes a tenir en compte per a l’avaluació de l’alumnat, del procés d’ensenyament i aprenentatge i del funcionament del mateix equip que s’adequa a les característiques de l’educació infantil. Així mateix, el capítol proporciona exemples i instruments útils per dur-la a la pràctica.   FORMATS DISPONIBLES
5,99 €