Capítol La explicación histórica contextualizada o por empatía: conceptos, aprendizaje y evaluación
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol se centra en el concepte, l’aprenentatge i l’avaluació de la competència d’entendre la lògica del coneixement històric. Aquesta competència se centra en els aspectes específics de la investigació i de l’explicació històrica, concretats en els conceptes metodològics. Un d’aquests aspectes és l’empatia històrica, tema principal d’aquest capítol, en què s’analitza la seva naturalesa i significat, es revisa la investigació didàctica sobre el seu aprenentatge per part dels alumnes i, finalment, es proposen instruments i exemples de preguntes per a l’avaluació d’aquest tipus d’explicació històrica.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Íber

Resum del llibre

L’autor ens exposa en quina mesura el coneixement històric pot contribuir a formar persones competents, capaces d’aplicar aquest coneixement a situacions i problemes de la vida real. Una proposta eminentment pràctica, una eina perquè el professorat d’història de secundària pugui ensenyar i avaluar coneixements del passat juntament amb la reflexió sobre la seva naturalesa i utilitat. Per això l’autor s’atreveix a concretar amb nombrosos exemples d’activitats i preguntes com avaluar les competències històriques que hauria d’adquirir qualsevol estudiant en finalitzar l’ESO.

Aquest llibre és una eina excel·lent per al professorat d’història, principalment per al de secundària, tant si està en actiu com si està en formació (alumnat de grau i màster).

Material complementari

Unitats didàctiques d'avaluació que documenten i exemplifiquen els diversos apartats del llibre:

1. Unidad de evaluación: Emigrantes españoles de ayer y de hoy

2. Unidad de evaluación: El trabajo infantil en la Revolución industrial y en la actualidad


Llibre disponible per capítols
INDICE