Capítol La fascinación por las competencias
RESUM CAPíTOL

Per tal que l’ésser humà es pugui enfrontar a les situacions que la vida li presenta regularment, és necessari el desenvolupament d’algunes competències. Amb els anys la societat ha experimentat una notable evolució, amb la qual cosa ja no es pot afrontar la vida amb les mateixes competències que anys enrere. Aquest capítol recull les transformacions que la societat ha experimentat fins a arribar a ser una societat moderna, regida per les tendències i moviments que els organismes internacionals donen a conèixer i, així, prendre consciència per desenvolupar les competències necessàries per adaptar-se al món.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Un llibre essencial que planteja les veritables preguntes que hem de fer-nos: Són els sabers que s'ensenyen a l'escola els més pertinents per entendre el món i actuar? Preparen per als estudis superiors o per a la vida? Què hem de pensar de l'absència de coneixements com ara el dret, l'economia, les ciències polítiques o la psicologia en els programes escolars? En un moment en què l'esperança de vida s'allarga, les nostres vivències es diversifiquen i la societat canvia ràpidament, podem identificar un nombre limitat de competències útils per a tots? No serà més adequat transmetre sabers i desenvolupar actituds que permetin a cadascú construir les competències que arribi a necessitar? Estaran condemnades les societats democràtiques a mantenir el mateix currículum, producte d'una doble negociació entre les expectatives dels consumidors d'escola i entre les disciplines llargament arrelades? Cap d'aquestes preguntes té una resposta senzilla, i encara menys consensuada, però la sociologia del currículum permet plantejar-les i,potser, induir-nos a un debat seriós.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte
II Parte
III Parte