Article La finalidad de la educación escolar hoy: formar aprendices competentes
RESUM ARTICLE

A la societat de la informació, l’escola ha d’orientar els esforços a formar alumnes competents que siguin capaços de continuar aprenent al llarg de la seva vida. A continuació analitzarem què implica desenvolupar la competència d’aprendre a aprendre, destacant-ne la funcionalitat, la mobilització que comporta de diversos coneixements i processos, el paper que hi realitza la reflexió i la necessitat de generalitzar.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Dosier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOQUE 1: La personalización del aprendizaje: fundamentos y principios
BLOQUE 2: Estrategias y experiencias de personalización del aprendizaje
BLOQUE 3: Artículos de opinión
GUÍA DE RECURSOS