Capítol La Física en el bachillerato: por una física más atractiva
RESUM CAPíTOL

El capítol analitza les causes de la disminució d’alumnes que estudien física, que atribueix a un ensenyament d’una física aïllada de l’entorn i amb classes avorrides i poc participatives. A continuació, duu a terme una anàlisi del currículum de la física actual considerant els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació. Finalment, fa una sèrie de propostes per a la millora del currículum de física, com ara la reducció del formalisme, l’increment del treball experimental i la introducció de temes CTS i d’activitats sobre procediments i naturalesa de la ciència, així com la millora de l’avaluació. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4.28 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Pretén donar a conèixer la naturalesa de la ciència, la història de la física i de la química, els seus desenvolupaments recents i camps d’aplicació, així com els problemes ambientals actuals i les accions que es poden desenvolupar per a la construcció d’un futur sostenible. En aquest volum s’hi analitza el currículum actual de les matèries Física i Química de l’educació secundària obligatòria, i el currículum d’aquestes matèries i de Ciències per al món contemporani al batxillerat. Així mateix, es proposa l’enfocament didàctic més apropiat per a l’ensenyament de cadascuna d’aquestes assignatures.

Llibre disponible per capítols
INDICE