Article La formació de lectors literaris a través de les seqüències didàctiques en forma de projecte
RESUM ARTICLE

La metodologia de la seqüència didàctica en forma de projecte va mostrar, des que es va implantar a començament dels anys noranta, la potencialitat que oferia per a la formació del lector literari. Per concretar l'adequació d'aquesta metodologia al nou model d'educació literària, l'article analitza les aportacions dels projectes per aconseguir els objectius de formació del lector literari. A partir de la panoràmica dibuixada, es fan algunes reflexions sobre les tendències en l'evolució dels projectes parant especial atenció en aquelles que estan determinades per la implantació de les TIC.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €