Capítol La formació del futur professorat de Llengua: les pràctiques als centres educatius
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol aborda el moment del pràcticum, és a dir, el període d’inserció del professorat novell en un centre educatiu. En aquest context, es fa referència a les condicions i als instruments de reflexió (diari d’aprenentatge, portafolis, interacció grupal, etc.) necessaris per dur-lo a terme, posant èmfasi en la necessitat de parlar, de conversar i d’escriure per al seguiment del procés d’observació i aprenentatge de les tasques docents que tenen encomanades i, sobretot, com a instrument de reflexió compartida. També s’inclouen activitats i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest volum vol ser una ajuda per a la pràctica a l’aula; ofereix algunes pistes, alguns exemples, alguns recursos que ajudin a dur a terme l’activitat docent i que serveixin de base a la reflexió sobre les formes d’ensenyar i aprendre Llengua i Literatura, entenent que les propostes pràctiques son sempre incitacions a l’acció i a la reflexió inherent i necessària a qualsevol pràctica d’ensenyament. Els dos primers capítols tracten del pràcticum i proposen vies per a la reflexió sobre la pròpia pràctica. En els capítols següents es mostren alguns exemples concrets de seqüències d’ensenyament sobre aspectes rellevants en nivells de secundària: el resum, l’exposició oral lligada al treball d’indagació fet pels alumnes, la composició escrita, la sintaxi de l’oració i la relació entre cinema i literatura. Dos capítols ofereixen punts de vista per reflexionar sobre les lectures i sobre com abordar la correcció dels textos. Finalment, s’hi recull un ampli ventall de seqüències didàctiques de Llengua i de Literatura.

Llibre disponible per capítols
INDICE