Capítol La formación como motor de cambios
RESUM CAPíTOL

Sovint es diu que hi ha molta formació i molt poc canvi. Això es deu al fet que gran part de la formació que es desenvolupa no respon ni a les necessitats dels participants ni a les necessitats de les empreses i organitzacions que sovint financen aquests programes. Aquest capítol defensa la importància que té la formació contínua per donar resposta a aquesta necessitat de canvi, identificant, d’una banda, els objectius fonamentals de la formació contínua i, de l’altra, oferint estratègies integrades en la perspectiva de programes de formació en línia que permetin assolir aquests objectius.     FORMATS DISPONIBLES
3,99 €