Capítol La formación del profesorado universitario: orientaciones y desorientaciones. Las prácticas de formación del profesorado universitario
RESUM CAPíTOL

La Universitat ha anat canviant amb el temps, cosa que ha provocat que els estudis universitaris s’hagin generalitzat. La seva diversitat obliga, per tant, a un tractament diferent de la seva funció educativa i social; el saber ja no es troba únicament a l’acadèmia, sinó també a les xarxes. La formació s’ha tornat més complexa i la professió docent universitària requereix ser replantejada, tal com es justifica en aquest capítol. S’hi pretén fer reflexionar els docents universitaris sobre la seva pròpia pràctica, així com també abordar les diferents modalitats de formació del professorat.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Hi ha pocs llibres que s'ocupin d'abordar les deficiències i desxifrar el sentit o el significat de les propostes actuals «reformistes» suggerides a l'empara del «procés de Bolònia». Per això, els autors han considerat necessari analitzar l'envergadura de la realitat que es diu voler canviar enfront de la simplificació i la ingenuïtat de les pràctiques reformades: abordant, doncs, els processos d'elaboració dels plans d'estudi, la implantació dels sistemes d'avaluació de la qualitat i acreditació, les propostes de formació del professorat i els seus projectes d'investigació. Els que escriuen en els diferents capítols exposen el resultat de les seves investigacions sobre aquesta reforma que ha implantat a la universitat un llenguatge d'ortodòxies inapropiades i "doctrines" difoses reiteradament, que constitueixen tot un sistema pràctic d'intervenció.

Llibre disponible per capítols
INDICE