Capítol La formación inicial del profesorado de secundaria en el marco de la Agenda 2030: un reto y oportunidad
RESUM CAPíTOL

El Grup de recerca d'Educació de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla, GEDUPO, té entre les seves línies d'acció dues que fem convergir en aquesta publicació: la formació inicial del professorat d'educació secundària i l'educació per al desenvolupament (EpD). En totes dues dimensions el grup té publicacions d'alt impacte, així com un paper protagonista en la direcció de tots dos màsters oficials. El treball s'ha estructurat en els apartats següents: a) la fonamentació i el posicionament de partida atesos els paradigmes tant de l'educació per al desenvolupament com la seva vinculació amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i la seva aplicació al màster de formació inicial de professorat de secundària (MAES); b) el treball de camp amb la recollida de dades i la descripció i anàlisi dels resultats; i c) les conclusions i propostes de millora i innovació (implicacions) respecte a la formació inicial del professorat de secundària quant a la formació integral que proposa l'Agenda 2030. Després d'aquest treball s'evidencia el desconeixement sobre els ODS per part del professorat de secundària, tant en formació com després d'haver passat pel màster i trobar-se exercint la seva tasca docent, i sobre la seva concreció en l'aplicació del desenvolupament dels objectius amb el seu alumnat, aspectes clau per formar a una ciutadania crítica i compromesa amb la lluita contra les desigualtats. En aquest estudi centrem l'atenció en el gènere, el medi ambient, el consum i la salut i la higiene.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La necessitat de la utilització de les TIC i el desenvolupament i potenciació de la virtualització han deixat al descobert la manca de respostes a aquestes noves demandes i les seves conseqüències, l'aparició i potenciació de les bretxes tecnològiques, educatives i les seves conseqüències socials.

Davant el repte d'una educació social crítica i inclusiva, compromesa amb els més vulnerables, potenciant la igualtat d'oportunitats, aquest llibre aborda possibles alternatives a través de la dimensió de la tecnologia educativa, la conscienciació i l'empoderament grupal i social de l'educació i la seva capacitat per ser un instrument de canvi social.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: La cibersociedad y sus consecuencias: análisis de las brechas tecnológicas y sociales desde
Parte II: La ciudadanía crítica en el marco de la Agenda 2030: dónde estamos y a dónde deberíamos ll
Parte III: Aplicaciones de las coordinadas ciudadanía crítica-Agenda 2030 a diferenctes ámbitos y lí