Capítol La función docente y la enseñanza filosófica
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol aborda la qüestió de la funció docent i l’ensenyament filosòfic. Es parteix de la idea que el professorat és el veritable agent social, planificador i gestor del procés d’ensenyament-aprenentatge, i per això hi ha la necessitat d’establir quin és el seu procés de professionalització i la cultura professional que desenvolupa. A partir d’aquesta premissa, s’analitzen les característiques de la professió docent i el desenvolupament professional docent: funcions, rols i competències necessàries del professorat de l’ESO. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Llibre que es planteja qüestions de caràcter genèric al voltant de les relacions entre Filosofia i Didàctica, la funció docent del professorat de Filosofia a l'educació secundària i l'avaluació de les matèries filosòfiques. Posteriorment, a partir d'un determinat posicionament didàctic, s'ofereixen tota una sèrie de metodologies, activitats, referències bibliogràfiques, fonts i recursos didàctics adreçats a l'ensenyament d'aquestes matèries filosòfiques.

Llibre disponible per capítols
INDICE