Capítol La generación de contenidos formativos
RESUM CAPíTOL

Aquests anys s’han vist fracassar algunes iniciatives d’e-learning, puntuals i fins i tot globals, per la dificultat que comporta la generació de continguts per a la formació. No és que els experts no sàpiguen dissenyar un programa formatiu, sinó que tot sovint no es deixen guiar per altres professionals que han de convertir uns materials en vehicle per a l’aprenentatge. Un equip multidisciplinari, format per experts en les diverses matèries i també per pedagogs, dissenyadors, programadors, etc., ha de combinar els seus esforços per aportar valor al procés de creació, elaboració i tractament dels continguts, tal com es mostra en aquest capítol.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €