Capítol La geografía de los territorios de acogida de ciudadanos inmigrados condiciona la gestión de la diversidad cultural
RESUM CAPíTOL

La capacitat d’acollida d’una societat no es mesura només pel nombre de nous ciutadans que arriben, sinó pel grau de desenvolupament de les diferents comunitats d’acollida d’aquesta societat. És habitual sentir dir a algú que hi està havent una invasió d’estrangers, una representació força negativa de la realitat social al voltant de la immigració. En aquest capítol es reforça la idea d’establir unes bases raonables d’una percepció de la realitat social que s’ajusti a la veritat i no generi alarmismes innecessaris.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Aquesta obra ofereix noves propostes, al mateix temps que que reflexiona, sobre el punt de confluència de la interculturalitat i la immigració. No es tracta de convèncer, sinó d’aportar criteris per a la coherència i la consistència en el desenvolupament d’accions educatives. El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi per a la millora de la capacitació docent. Les idees clau que es presenten ajuden a respondre preguntes tals com: · Com hem d’afrontar els conflictes que poden sorgir entre escola i família immigrada? · Quines són les bases per a la transformació vers un currículum intercultural? · Quin és el model lingüístic que afavorirà el desenvolupament d’una escola intercultural? · Com enfocar l’acció educativa que permeti la construcció de la identitat de l’alumnat d’origen immigrat? · Quin és el rol de la religió en la construcció de la interculturalitat?

Llibre disponible per capítols
INDICE