Article La gestió econòmica d'un centre docent: Segmentació de la gestió i de la funció directiva
AUTORS
Núñez Casado, Carles
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €