Article La gestió integrada amb suport tecnològic. La plataforma, un nou sistema de treball
AUTORS
Mare Alfonsa Cavin, Col·legi
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
3,00 €