Capítol La gestión de la diversidad cultural en una sociedad democrática exige la igualdad de derechos para todos
RESUM CAPíTOL

La desigualtat de drets i llibertats entre ciutadans espanyols i estrangers crea situacions d’injustícia social que poden provocar conflictes socials i problemes d’exclusió a mitjà i llarg termini. La desigualtat d’uns quants pot acabar afectant la convivència entre tots. Aquest capítol posa èmfasi en la desigualtat que es promou des de les estructures de l’Estat, i en la importància del marc jurídic per dur a terme certes accions socials que permetin gestionar la diversitat cultural.FORMATS DISPONIBLES
3.43 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Aquesta obra ofereix noves propostes, al mateix temps que que reflexiona, sobre el punt de confluència de la interculturalitat i la immigració. No es tracta de convèncer, sinó d’aportar criteris per a la coherència i la consistència en el desenvolupament d’accions educatives. El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi per a la millora de la capacitació docent. Les idees clau que es presenten ajuden a respondre preguntes tals com: · Com hem d’afrontar els conflictes que poden sorgir entre escola i família immigrada? · Quines són les bases per a la transformació vers un currículum intercultural? · Quin és el model lingüístic que afavorirà el desenvolupament d’una escola intercultural? · Com enfocar l’acció educativa que permeti la construcció de la identitat de l’alumnat d’origen immigrat? · Quin és el rol de la religió en la construcció de la interculturalitat?

Llibre disponible per capítols
INDICE
Productes relacionats