Capítol La gestión de la sesión de Educación física
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol destaca, en forma de recomanacions, els aspectes més rellevants per aconseguir una efectivitat que ajudi a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge en el context de l’educació física. Basant-nos en els principis fonamentals d’aprenentatge cognitiu, el capítol reflexiona i aporta elements pràctics per prendre decisions sobre l’organització i la seqüenciació dels aprenentatges en les sessions. Inclou activitats, exemples i recursos sobre el tema.



FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’Educació física és una especialitat que ha viscut grans canvis pel que fa a la programació i a la impartició de la docència. Didáctica de la Educación física és un volum orientat vers la didàctica i la pràctica docent, que aborda l’ensenyament de la matèria des d’un punt de vista competencial. En aquest llibre, podem trobar des d’orientacions per al desenvolupament del currículum fins a elements d’organització de la docència. Ensenyar Educació física amb èxit suposa dissenyar una programació coherent amb el context, disposar d’un ampli ventall d’estratègies didàctiques, generar un clima de classe que convidi a l’aprenentatge, utilitzar adequadament els recursos materials i tecnològics, i integrar l’avaluació dins del procés d’aprenentatge.

Llibre disponible per capítols
INDICE