Capítol La gestión del conflicto entre escuela y familia inmigrada debe basarse en una actitud cooperativa de un marco intercultural
RESUM CAPíTOL

Davant d’una situació d’incompatibilitat de fites, interessos i necessitats entre escola i família immigrant, s’ha d’adoptar una actitud cooperativa i dur a terme un procés transformatiu que generi aprenentatge per a totes les parts. En aquest capítol s’aclareix, en primer lloc, el concepte de conflicte per oferir posteriorment pistes sobre la manera més adequada de resoldre’ls sota una òptica coherent amb els valors i principis de la interculturalitat.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Aquesta obra ofereix noves propostes, al mateix temps que que reflexiona, sobre el punt de confluència de la interculturalitat i la immigració. No es tracta de convèncer, sinó d’aportar criteris per a la coherència i la consistència en el desenvolupament d’accions educatives. El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi per a la millora de la capacitació docent. Les idees clau que es presenten ajuden a respondre preguntes tals com: · Com hem d’afrontar els conflictes que poden sorgir entre escola i família immigrada? · Quines són les bases per a la transformació vers un currículum intercultural? · Quin és el model lingüístic que afavorirà el desenvolupament d’una escola intercultural? · Com enfocar l’acció educativa que permeti la construcció de la identitat de l’alumnat d’origen immigrat? · Quin és el rol de la religió en la construcció de la interculturalitat?

Llibre disponible per capítols
INDICE