Capítol La gestión del currículo intercultural supone desarrollar un proceso desde el etnocentrismo hacia la diversidad cultural
RESUM CAPíTOL

El desenvolupament d’un currículum intercultural es basa més en aspectes qualitatius que quantitatius. Suposa una transformació de la naturalesa etnocèntrica prèvia dels seus continguts i requereix la participació i la complicitat del conjunt de la comunitat educativa d’un centre. En aquest capítol es presenten diferents models de desenvolupament curricular com a referents per a l’acció i la transformació educativa pel que fa a la gestió de la diversitat cultural a l’escola.FORMATS DISPONIBLES
3.43 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Aquesta obra ofereix noves propostes, al mateix temps que que reflexiona, sobre el punt de confluència de la interculturalitat i la immigració. No es tracta de convèncer, sinó d’aportar criteris per a la coherència i la consistència en el desenvolupament d’accions educatives. El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi per a la millora de la capacitació docent. Les idees clau que es presenten ajuden a respondre preguntes tals com: · Com hem d’afrontar els conflictes que poden sorgir entre escola i família immigrada? · Quines són les bases per a la transformació vers un currículum intercultural? · Quin és el model lingüístic que afavorirà el desenvolupament d’una escola intercultural? · Com enfocar l’acció educativa que permeti la construcció de la identitat de l’alumnat d’origen immigrat? · Quin és el rol de la religió en la construcció de la interculturalitat?

Llibre disponible per capítols
INDICE
Productes relacionats