Capítol La gramática en los manuales de lengua: ¿qué actividades se proponen a los alumnos?
RESUM CAPíTOL

A través de l’organització del llibre de text, l’exposició de continguts i la proposta d’activitats, els autors dels manuals mostren la seva visió del que vol dir ensenyar i aprendre. Aquest capítol es focalitza en els exercicis gramaticals dels manuals de llenguatge de 3r d’ESO en un institut públic de Barcelona. S’hi descriu l’estructura i organització d’aquests manuals, i es veu fins a quin punt l’establiment de ponts entre les llengües i la facilitació de la reflexió sobre les similituds i diferències entre els sistemes lingüístics i la reflexió sobre el llenguatge es prenen en consideració des de les activitats dels manuals.  FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Llibre que aborda alguns dels àmbits centrals de l'educació lingüística a secundària: la gramàtica com a contingut necessari per aconseguir les competències comunicatives i lingüístiques; el currículum vigent, que fixa i orienta el tipus d'educació lingüística que s'espera que es doni en els centres educatius; el plurilingüisme escolar present als currículums, que posa els centres en la situació d'haver d'ensenyar simultàniament diferents llengües a uns mateixos alumnes; i els llibres de text, en tant que instruments mediadors entre l'alumne que aprèn i l'objecte d'aprenentatge.

Llibre disponible per capítols
INDICE