FORMATS DISPONIBLES
22,00 €
20,90 €
15,40 €
14,63 €
Resum del llibre

Seguint una seqüència cronològica que abraça des de l’antiguitat fins a la contemporaneïtat, aquest llibre recull deu pel·lícules històriques i ens les presenta en forma de propostes didàctiques perquè, amb les matisacions i adaptacions pertinents que es vulguin, des de sisè curs de l’educació primària, passant pels quatre cursos de l’educació secundària obligatòria fins al batxillerat, i no oblidant l’educació d’adults i l’educació no formal, podem desplegar-les en la nostra tasca diària amb l’alumnat. Adreçat fonamentalment al professorat que té la voluntat d’introduir el cinema en les seves classes d’història, aquest llibre li ofereix un conjunt de reflexions, orientacions metodològiques i un material didàctic degudament assajat i validat.