Recursos La historia está de vuelta (recursos)


La historia está de vuelta (recursos)
Resum del recurs

Aquest recurs complementa la lectura de l'article "TIC-TAC: Flipped classroom i ABP: Grans aliats de les TIC" de la Revista Guix n.451.


Descripció del recurs

· RECURS 1. Construcció de la màquina del temps: Construcció de la màquina del temps per al projecte de socials "La Historia está de vuelta". 

La narrativa i l'element motivacional del projecte era convertir els alumnes en "periodistes del futur" que, gràcies a una màquina del temps construïda amb materials reciclats, havien de ser capaços de portar al present a grans personatges de la història contemporània escollits per ells mateixos (Ana Frank, Marie Curie, Valentina Tereshkova, Napoleón Bonaparte, Antoni Gaudí, Edison, Lincoln i Adolfo Suárez).

Per tant el primer gran producte era crear una màquina del temps. Per a aquest repte havien d'aplicar coneixements matemàtics, a més de destreses manuals i treballar en equip. Podeu veure el vídeo de l'experiència aquí:

Enlllaç: https://youtu.be/6R6yCCcVD24

· RECURS 2. Entrevistas realizadas a 8 personajes históricos de la Edad Contemporánea:

Dins també d'aquest projecte, i relacionat amb l'àrea de llengua, per grups es va buscar informació sobre els personatges seleccionats i van elaborar les seves biografies que van compartir en drive. Posteriorment, per parelles es van elaborar unes entrevistes als personatges que havien investigat els companys.

Finalment, es van gravar les entrevistes a aquests personatges històrics amb la tècnica croma i gràcies al perfecte funcionament de la màquina del temps que era capaç de portar al present (futur per a ells) a aquests personatges.

Enllaç: https://view.genial.ly/5a9ae3b2ae2e580caf978757