Capítol La historia: una ciencia humana y social de naturaleza racional constructivista
RESUM CAPíTOL

Les explicacions sobre l’origen i l’evolució de les diferents formes de la societat humana han estat constants i divergents al llarg dels temps. En aquest capítol es parla d’això, tractant el caràcter de la història com a ciència social dedicada a l’explicació del passat, la seva trajectòria com a coneixement acadèmic, la seva practicitat i utilitat social. També s’hi inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’objectiu fonamental d’aquest volum, dedicat a la Història, la Geografia i altres ciències socials, és exposar les bases epistemològiques i metodològiques de les diverses disciplines que s’incorporen a l’educació secundària obligatòria i al batxillerat. Es tracta d’un coneixement especialment rellevant en una concepció didàctica en què els continguts educatius condicionen els processos metodològics. També s’analitzen els currículums des d’una perspectiva crítica. Per acabar, s’inclouen dos capítols, el primer aborda la història de la didàctica, i el segon, l’estat de la qüestió sobre aquest coneixement pedagògic.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte 1. Fundamentos epistemológicos y métodos
Parte 2. Las propuetas curriculares
Parte 3. La tradición de enseñar Historia y Geografía y otras ciencias sociales