Capítol La inclusión educativa y social del alumnado con altas capacidades intelectuales
RESUM CAPíTOL

L'estudi que es presenta té com a objectiu analitzar l'atenció educativa oferta actualment a l'alumnat amb altes capacitats en centres educatius de la província de Sevilla. El problema de recerca se centra en què un elevat nombre d'estudiants amb altes capacitats passen desapercebuts durant l'etapa educativa per falta de diagnòstic primerenc i per falta de formació i informació de professionals i fins i tot de les famílies. La metodologia seguida en l'estudi és de tall descriptiu-narratiu a partir d'un mostreig no probabilístic i intencional, combinant enfocaments de recerca qualitatiu i quantitatiu; es tracta, per tant, d'una metodologia mixta. Els instruments utilitzats són qüestionaris per al professorat i entrevistes a equips directius de centres i alumnat. Els resultats destaquen principalment la falta de detecció i suport en estadis inicials per a aquest alumnat per part de professionals especialistes i l'escassetat de recursos en les seves trajectòries formatives. Les conclusions posen de manifest la necessitat de detecció i formació dels professionals per a la identificació i valoració primerenca, la necessitat d'assessorament als professionals per a la seva atenció educativa i mesures dels centres per a l'orientació d'aquest alumnat.FORMATS DISPONIBLES
3.43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L'obra recull diverses experiències, metodologies i propostes de recerca del camp de les pedagogies inclusives en contextos educatius.

A partir d'experiències reals recollides en els diversos contextos i etapes educatives, aquest treball pretén, en definitiva, compartir i difondre les experiències de la pràctica educativa dels professionals que treballen en el dia a dia amb un alumnat que, cada vegada més, necessita d'un acompanyament professional específic i adaptat que respongui a les seves necessitats educatives, lingüístiques o culturals, a través de la implementació d'espais que promoguin la inclusió socioeducativa de tots i totes.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Experiencias de inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión educativa
Parte III: Innovación socioeducativa