Capítol La inclusión en el CEIP Folch i Torres de Esplugues de Llobregat: un modelo institucional
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es recull un exemple de bones pràctiques d’inclusió educativa a partir de l’experiència del CEIP Folch i Torres, a Esplugues de Llobregat (Barcelona). A les aules d’aquesta escola és freqüent trobar nens i nenes amb alguna discapacitat o que presenten barreres a l’aprenentatge i la participació. Amb la finalitat d’articular mesures per avançar en l’atenció a l’alumnat amb més dificultats dins del seu entorn ordinari, es va crear el departament d’atenció a la diversitat. L’experiència recull el següent: justificació i presentació del centre (entorn, alumnat...), objectius, desenvolupament i situació actual de l’experiència i, finalment, la seva valoració.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Tot i les mancances que encara ens cal resoldre, la inclusió escolar de l'alumnat amb necessitats educatives especials per raó de discapacitat comença a ser ja un procés carregat d'experiència. Aquest llibre tracta sobre com fer més inclusiva la pràctica educativa i també sobre com identificar quines són les dificultats i les amenaces que l'assetgen. Inclou, doncs, una sèrie de reflexions, conclusions i propostes i un recull de bones pràctiques educatives que han estat prèviament contrastades a partir de l'experiència.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Aproximación teórica a partir de la experiencia
II Parte: Experiencia de buenas prácticas